Předmět z prvního a třetího ročníku oboru Informační technologie, který seznamuje s pojmy HW, SW, stavbou počítačů a s problematikou s tím spojenou...

Předmět 4. ročníku oboru Informatika v ekonomice zaměřený na zjišťování novinek ve světě počítačů