Technické vybavení PC
Technické vybavení PC

Předmět z prvního a třetího ročníku oboru Informační technologie, který seznamuje s pojmy HW, SW, stavbou počítačů a s problematikou tím spojenou...

Novinky hardware
Technické vybavení PC
Předmět 4. ročníku oboru Informační technologie zaměřený na zjišťování novinek ve světě počítačů a opakování látky předmětu technické vybavení počítačů v rámci přípravy na ústní maturitní zkoušku.