Počítačové operační systémy | 2. R
POS

Kurz slouží jako podpora pro výuku předmětu Počítačové operační systéme ve 2. ročníku oboru Informační technologie.