Novinky hardware
Technické vybavení PC
Předmět 4. ročníku oboru Informační technologie zaměřený na zjišťování novinek ve světě počítačů a opakování látky předmětu technické vybavení počítačů v rámci přípravy na ústní maturitní zkoušku.