Fyzika 2.ročník: All participants

Filters
Filters

9. Struktura a vlastnosti plynů

11. Struktura a vlastnosti kapalin

12. Změny skupenství látek

13. Mechanické kmitání a vlnění